جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
سعادت از دیدگاه اندیشمندان امامیه و نقش آن در علوم انسانی اسلامی
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد سعیدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علیرضا کرمانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی اردکان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی اصغر ندرخانی
تاريخ: 
23 / 06 / 99
ساعت: 
11
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها