عنوان پايان‌نامه
ساخت پرسشنامه اولیه باورهای منطقی زوجین بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا احمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم میردریکوندی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی صفورایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی صادقی سرشت
تاريخ: 
8 / 10 / 93
ساعت: 
10:15صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها