عنوان پايان‌نامه
روش شناسی اقتصاد فارابی
رشته: 
اقتصاد
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی جابری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین عسکری سلیمانی امیری
استاد داور: 
جناب دکتر محمد جواد توکلی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اصغر هاشم پور
تاريخ: 
2 / 11 / 93
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها