جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت
رشته: 
افتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد کاظم رجائی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی مصباح
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالحسین خسروپناه
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی خطیبی
تاريخ: 
12/11/96
ساعت: 
14
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها