111
عنوان پايان‌نامه
طراحی و تبیین الگوی اجرای خط مشی عمومی بر اساس ارزش های اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر علی اصغر پورعزت
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای عزیزالله خلیلی
تاريخ: 
11/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
روش استنباط نظریه اقتصاد اسلامی از کتاب و سنت
رشته: 
افتصاد
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید محمد کاظم رجائی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی خطیبی
تاريخ: 
12/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
تبیین قلمرو آزادی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مجتبی مصباح
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای علی احمدی امین
تاريخ: 
17/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
نظریه اسلام سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) و تمایز آن با نظریه های رقیب
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جواد نوروزی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای مهدی اسلامی
تاريخ: 
10/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها
عنوان پايان‌نامه
سازوکارهای فقهی و حقوقی نظارت رهبر بر قوای سه گانه در نظام جمهوری اسلامی ایران
رشته: 
حقوق
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله عباس کعبی نسب
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای حسین زروندی
تاريخ: 
11/11/96
اداره پايان‌نامه‌ها