عنوان پايان‌نامه
راه کارهای نهادینه کردن تقوی جهت ایجاد و تثبیت خود کنترلی در سازمان از منظر اسلام
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مهدی نادری
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر عباسعلی شاملی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن منطقی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی مساعد
تاريخ: 
14 / 10 / 93
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها