جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راه های مقابله با هوای نفس از دیدگاه علامه مصباح یزدی
رشته: 
تربیت مربی اخلاق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترهادی حسین خانی
استاد داور: 
جناب آقای مهدی مشگی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجید غلامی
تاريخ: 
30 / 09 / 99
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها