جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راهکارهای ایجاد و تقویت باور به معاد از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامعلی عزیزی کیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر اميررضا اشرفي
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجید شمس کلاهی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدرحیم غضنفری
تاريخ: 
27 / 12 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها