جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با سیاست‌های نظام سلطه در گسست میان کارگزاران نظام و مردم
رشته: 
علوم سیاسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جواد نوروزی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمد ستوده
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمزه علی وحیدی منش
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سعید باغستانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی راسخی
تاريخ: 
23/ 03 / 1401
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها