جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
راهبردهای ارتقاء تولید ملی بر پایه اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی صنعت استان قم)
رشته: 
علوم اقتصادی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدکاظم رجایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکترابوالفضل امامی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر محمدجواد توکلی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمود عیسوی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد رجایی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مجتبی شیخی ده آبادی
تاريخ: 
14 / 12 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها