جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
رابطه نیازهای انسان با ابعاد وجودی او از دیدگاه قرآن
رشته: 
علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر غلامعلی عزیزی کیا
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید آریان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر علی اوسط باقری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مهدی عابدی امیرالمؤمنین
تاريخ: 
05 / 11 / 98
ساعت: 
18:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها