جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
رابطه سرشت و رفتار انسان از دیدگاه قرآن کریم
رشته: 
علوم قرآن و حدیث
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد نقیب زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسین مظفری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امیررضا اشرفی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالله حاجی علی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر احمد ابوترابي
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مراد علی شورگشتی
تاريخ: 
05 / 04 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها