جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
رابطه آموزه خلوت با بعد اجتماعی انسان در عرفان اسلامی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر داود حسن زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر رحمان بل حسنی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر اصغر نوروزی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید رسول اختری
تاريخ: 
30 / 07 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها