جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
خودمهارگری درمنابع اسلامی و بررسی تحول آن در نوجوانی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا احمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمود نوذری
استاد داور: 
جناب آقاي دکتر علي عسگري
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد ناصر سقاي بي ربا
جناب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد رضا جهانگیرزاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای عبدالاحد اسلامی
تاريخ: 
30 / 04 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها