جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
خودبسندگی تبیینی طبیعت در حکمت متعالیه و نسبت آن با طبیعت گرایی روش شناختی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر یوسف دانشور
استاد مشاور: 
استاد عبدالرسول عبودیت
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر عبدالحسين خسروپناه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محسن انبیائی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمصطفی میرباباپور
تاريخ: 
11 / 08 / 1400
ساعت: 
9:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها