جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
خواطر درعرفان اسلامی
رشته: 
عرفان اسلامی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر داود حسن زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسین مظفری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای رسول باقریان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی باقرزاده
تاريخ: 
12 / 09 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها