عنوان پايان‌نامه
حیات برزخی شهید از منظر قرآن کریم
رشته: 
تفسیر علوم قرآنی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جىاب حجت الاسلام و المسلمین آقای مصطفی کریمی
استاد مشاور: 
جىاب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد نقیب زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امیررضا اشرفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای امیر حسین شیرازی
تاريخ: 
5 / 6 / 93
ساعت: 
10:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها