عنوان پايان‌نامه
حیات برزخی شهید از منظر قرآن کریم
رشته: 
تفسیر و علوم قرآني
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مصطفی کریمی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد نقیب زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر امیر رضا اشرفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای امیر حسین شیرازی
تاريخ: 
7 / 4 / 1393
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها