جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
حکمت بیان طبیعیات در قرآن و نسبت آن با دیدگاه ها در باب قلمرو دین
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صفدر الهی راد
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد جعفری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد گلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علیرضا جلیلی‌فر
تاريخ: 
20/ 10 / 1401
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها