جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
حقوق بشر از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) با تأکید بر تفسیر المیزان(با نگاه انتقادی به حقوق بشر غربی)
رشته: 
حقوق
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدرضا باقرزاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدابراهیم حسینی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر قاسم شبان نیا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای یاسین خورسندی
تاريخ: 
25 / 07 / 1400
ساعت: 
10:15 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها