عنوان پايان‌نامه
حسن خلق و ساخت آزمون اولیه آن بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم میردرکوندی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا احمدی
استاد داور: 
جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر احمد حسین شریفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمود حسنی نژاد
تاريخ: 
6 / 9 / 93
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها