جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
حرکت در مجردات از نگاه فلسفه اسلامی،کتاب و سنت
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آقای عبدالرسول عبودیت
استاد مشاور: 
آیت الله غلامرضا فیاضی و حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد داور: 
حجت الاسلام اکبر میرسپاه و حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی و حجت الاسلام دکتر محمد تقی یوسفی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام یحیی نورمحمدی
تاريخ: 
31 / 1 / 95
ساعت: 
20:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها