جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
جایگاه طب و سلامت جسم در قلمرو دین
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر داود فاضل فلاورجانی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدعلی محیطی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد گلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای امیر پژوهنده
تاريخ: 
07/ 08 / 1401
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها