جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
جایگاه شریعت در آئین زرتشت
رشته: 
دین شناسی(ادیان ابراهیمی)
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حسین نقوی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر جواد باغبانی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی قاضی زاهدی
تاريخ: 
16 / 07 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها