عنوان پايان‌نامه
جایگاه حیای همسران در تعالیم اسلامی و رابطه آن با ناسازگاری های زناشویی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر صادق کریم زاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رضا احمدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد ناصر سقای بی ریا
دانش‌پژوه: 
: حجت الاسلام محمد مهدی عباسی آغوی
تاريخ: 
1 / 11 / 93
ساعت: 
9 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها