جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
توحیدباوری و تغییر در خلقت
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر بهنام ملک زاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمود فتحعلی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی نجفی
تاريخ: 
28 / 10 / 1400
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها