جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تعریف و معیار ارزش هنری بر اساس مبانی فلاسفه مسلمان با تأکید بر نظرات علامه مصباح یزدی(ره)
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد سربخشی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مختارعلی رضایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدحمید میرخندان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای حمیدرضا خدابخشی
تاريخ: 
29/ 10 / 1401
ساعت: 
12:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها