جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تدوین مدل مفهومی و فرآیندی خرد بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید رفیعی هنر
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا احمدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای علی بیات
تاريخ: 
04 / 09 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها