جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تدوین مدل مفهومی شخصیت اخلاقی بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر حمید رفیعی هنر
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالقاسم بشیری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی جهانگیری
تاريخ: 
13 / 09 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها