جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تدوین مدل انگیزشی رفتار حمایتی بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روان شناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدرضا جهانگیرزاده
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوالحسن حقانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدهادی صبوری
تاريخ: 
08 / 07 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها