جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تدوین الگوی تفسیر متن اجتماعی با تأکید بر آراء علامه طباطبایی
رشته: 
فلسفه علوم اجتماعی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای احمد واعظی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر سید حسین شرف الدین
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای مصطفی کریمی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای قاسم ابراهیمی پور
جناب آقای دکتر داود رحیمی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد معلمی
تاريخ: 
23 / 11 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها