جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان دوره ابتدایی بر اساس مؤلفه های عاطفه دینی
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر صادق کریم زاده
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر حسن نجفی
استاد داور: 
جناب آقای دکتر سید علی حسینی زاده
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل نیکونظر
تاريخ: 
19 / 09 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها