جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی از منظر ارزش های اجتماعی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
رشته: 
علوم تربیتی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیداحمد رهنمایی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدجواد زارعان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی نسب
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای ابوالفضل خوش اخلاق
تاريخ: 
26 / 10 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها