جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل تحقق ایمان در نفس و فرآیند آن از منظر حکمت متعالیه
رشته: 
حکمت متعالیه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب استاد عبدالرسول عبودیت
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر احمد حسین شریفی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد تقی یوسفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید احمد هاشمی
تاريخ: 
03 / 07 / 99
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها