جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل انتقادی تشکیک وجود صدرایی و آثار آن در هستی‌شناسی
رشته: 
حکمت متعاليه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عسکری سلیمانی امیری
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای اکبر میرسپاه
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن رمضانی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمد مهدی گرجیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیدمحمدجواد میرجعفری
تاريخ: 
07 / 02 / 1401
ساعت: 
10:15 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها