جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحلیل ارتباط ساحت های اخلاق بر اساس حکمت متعالیه
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مرتضی رضایی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای زهیر رضازاده
تاريخ: 
24 / 11 / 98
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها