جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تحليل حقيقت ايمان و رابطه آن با ساحت هاي وجودي انسان در روايات اهل بيت
رشته: 
فلسفه دين
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمود فتحعلي
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد جعفري
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر رضا برنجکار
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد علي مبيني
جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقاي بهنام ملک زاده
تاريخ: 
25 / 02 / 1397
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها