جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین و نقد دیدگاه جان سرل درباره اعتباریات
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
حجت الاسلام دکتر طاهری خرم آبادی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر مجتبی مصباح
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر احمد واعظی و حجت الاسلام دکتر احمد ابوترابی و حجت الاسلام دکتر علی عباسی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام جواد عابدینی
تاريخ: 
09 / 03 / 95
ساعت: 
21:00
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها