جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین نقش عوامل فرهنگی بر تغیرات باروری و ارائه الگوی مطلوب برای افزایش آن به بالای سطح جانشینی
رشته: 
جامعه شناسی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر سید حسین شرف الدین
استاد مشاور: 
دکتر محمود مشفق
استاد داور: 
حجت الاسلام دکتر سید میر صالح حسینی و حجت الاسلام غلامرضا پرهیزگارو حجت الاسلام دکتر قاسم ابراهیمی پور
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام اسماعیل چراغی کوتیانی
تاريخ: 
30 / 03 / 95
ساعت: 
08:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها