جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین نظری تأثیر معنویت اسلامی کارکنان بر ارتباطات درون سازمانی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب آقای دکتر محمد تقی نوروزی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محسن منطقی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسن جعفری
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سعید حیدرعلی
تاريخ: 
08 / 05 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها