جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین نظریه جمع میان تشبیه و تنزیه ابن عربی و بررسی آن بر اساس آیات و روایات
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
دکتر محمد فنایی
استاد مشاور: 
حجت الاسلام دکتر کرمانی
استاد داور: 
حجت الاسلام زمانی و حجت الاسلام دکتر مظفری و حجت الاسلام دکتر سعیدی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام محمد حسین جعفری
تاريخ: 
20 / 09 / 95
ساعت: 
19:15
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها