عنوان پايان‌نامه
تبیین مبانی انسان شناختی تصمیم گیری در مدیریت اسلامی
رشته: 
مدیریت
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر ولی الله نقی پورفر
استاد مشاور: 
جناب دکتر علی رضاییان، جناب دکتر حمید رضا فرتوک زاده
استاد داور: 
جناب دکتر مجتبی امیری، جناب دکتر علی نقی امیری و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید آریان
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام علی اکبر بخشی
تاريخ: 
7 / 3 / 93
ساعت: 
11:30
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها