جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین قلمرو آزادی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم
رشته: 
فلسفه
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مجتبی مصباح
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر مهدی امیدی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر یارعلی کرد فیروزجایی
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام آقای علی احمدی امین
تاريخ: 
17/11/96
ساعت: 
15
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها