جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین فلسفی نقش کنش اختیاری در شکل دهی شخصیت انسان
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر احمد حسین شریفی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر مجتبی مصباح
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر ابوالقاسم بشیری
استاد داور: 
آیت الله سید محمد غروی راد
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي عسکری سلیمانی امیری
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمد ناصر سقاي بي ربا
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای مصطفی جهان فکر
تاريخ: 
23 / 12 / 99
ساعت: 
10:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها