جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین فلسفی معنای زندگی در قرآن کریم
رشته: 
فلسفه تطبیقی
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي محمود فتحعلي
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای عسکری سلیمانی امیری
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن قمی
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر علی شیروانی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای زهیر بلندقامت پور
تاريخ: 
25 / 11 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها