عنوان پايان‌نامه
تبیین دلبستگی کودک و تحول ان بر اساس منابع اسلامی
رشته: 
روانشناسی
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا احمدی
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر رحیم ناروئی
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام و المسلمین رضا مهکام
دانش‌پژوه: 
حجت الاسلام و المسلمین محمد صادق آقاجانی
تاريخ: 
26 / 8 / 93
ساعت: 
7:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها