جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین آموزه بین الامرین در احادیث امامیه و انطباق آن بر اندیشه کلامی امامیه
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمدحسین فاریاب
استاد مشاور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر بهنام ملک زاده
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمد وحیدی
تاريخ: 
30 / 09 / 99
ساعت: 
10 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها