جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تبیین‌های عقلی اهل بیت (علیهم السلام) درباره شئون امام
رشته: 
کلام
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محمود فتحعلی
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر صفدر الهی راد
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي دکتر محمدحسن قدردان قراملکی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سیداحمد حسینی
تاريخ: 
17 / 12 / 1400
ساعت: 
8:30 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها