جلسه دفاع
عنوان پايان‌نامه
تببین و بررسی تطبیقی مسأله معاد از دیدگاه جسم انگاران مسلمان و مسیحی
رشته: 
فلسفه دین
مقطع: 
کارشناسي ارشد
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد جعفری
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر مهدی ذاکری
استاد داور: 
جناب آقای دکتر حسن یوسفیان
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای محمدحسین مرادی نسب
تاريخ: 
24 / 11 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها