جلسه پیش‌دفاع
عنوان پايان‌نامه
تأثیر هلنیسم در خداشناسی ادیان ابراهیمی(بررسی مقایسه ای)
رشته: 
ادیان و عرفان
مقطع: 
دکتري
استاد راهنما: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی
استاد مشاور: 
جناب آقای دکتر امیر خواص
استاد داور: 
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقای دکتر سید اکبر حسینی قلعه بهمن
جناب آقای دکتر یوسف دانشور
جناب آقای دکتر حسن عبدی
دانش‌پژوه: 
جناب حجت الاسلام آقای سید محمد حسن صالح
تاريخ: 
14 / 02 / 98
ساعت: 
8 صبح
مکان: 
پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - سالن جلسات دفاع
اداره پايان‌نامه‌ها